Intern leefreglement

Intern leefreglement

Jeugdcharter

Vooreerst willen we als K. Hechtel FC benadrukken dat we zeer tevreden zijn met de houding van onze spelers, ouders en supporters. Echter zijn we als club ook genoodzaakt om een intern leefreglement (jeugdcharter) op te stellen. Laten we de goede sfeer behouden en samen verder werken aan een nog mooiere club waar onze focus ligt op individuele groei, plezier en passie voor het spel. Respect, fairplay, samenwerking en diversiteit.

De spelers en ouders van onze jeugdspelers bevestigen zich akkoord met het jeugdcharter vanaf het moment dat het nieuwe voetbalseizoen wordt aangevat en de spelers_oudervergadering heeft plaatsgevonden.

Jeugdcharter (naast de info van de oudervergadering):

 • De voetbalschoenen dienen na elke training en/of wedstrijd afgeveegd te worden aan de borstels (wanneer de kleedkamers betreden moeten worden). De voetbalschoenen worden dus niet afgeveegd in de kleedkamers of onder de douche.
 • Na het douchen, omkleden (na een match) wordt er verzameld aan de spelerstafel.
 • Ongecontroleerd geweld of agressie tijdens de wedstrijd en gele of rode kaarten voor herhaaldelijk protest of ongeoorloofd brutaal spel kunnen door de trainer of de club bijkomend worden gesanctioneerd.
 • Respect en discipline behoren tot de kernwaarden van de club. In elke situatie zijn spelers er zich van bewust dat ze K. Hechtel FC vertegenwoordigen en reageren zij met de nodige beleefdheid en het nodige respect tegenover anderen zowel tegenover opleiders, scheidsrechters, medespelers, tegenstanders, ouders, begeleiders.
 • Het gebruik van obscene en beledigende taal of geweld is te allen tijde verboden in elke situatie. Het is tevens ten strengste verboden voor een jeugdspeler (onder 16 jaar) om te roken , vapen of alcoholische dranken te gebruiken binnen de accommodaties van de club. Verdovende middelen worden niet getolereerd!
 • De club is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke materialen. Hou er rekening mee dat kleedkamers niet altijd kunnen worden afgesloten!
 • De ouders stellen zich steeds positief op naar de spelers, de trainer, de scheidsrechter, de tegenstander en andere ouders. De ouders steunen en moedigen de ploeg en de spelers aan.
 • De ouders beseffen dat ontwikkeling van een speler voorrang heeft op winnen.
 • De trainer stuurt de spelers, de ploeg en stelt de ploeg op. De ouders geven geen (tactische) richtlijnen.
 • Spelers en ouders schikken zich naar de richtlijnen van de trainer en/of de afgevaardigde.
 • Net zoals de spelers reageren supporters steeds met de nodige beleefdheid en het nodige respect tegenover anderen zowel tegenover opleiders, scheidsrechters, medespelers, tegenstanders, andere ouders en begeleiders. Kortom: onze ouders en supporters zijn een voorbeeld voor de kinderen.
 • Behalve bij onze jongste spelers komen ouders niet in de kleedkamers, wedstrijdlokalen of de gangen er naartoe. Voor spelers van U6 tot U8 is één ouder per kind toegelaten in de kleedkamer.
 • Spelers of ouders die niet akkoord gaan met de manier van werken hebben steeds het recht daar op te reageren, op gepaste en beleefde wijze en via de geijkte weg (24 uur regel).
 • Bij sportieve bezorgdheden: spreek in eerste instantie de trainer aan. Nadien kan ook altijd contact genomen worden met de sportieve coördinator.
 • Social media: we gebruiken dit medium enkel positief. In de kleedkamer wordt geen multimedia gebruikt, geen foto’s of filmpjes gemaakt. Uitzondering: Trainer/afgevaardigde kan bij een rondje rond de tafel OF een leuk groepsmoment een filmpje maken. Social media wordt niet gebruikt om de club of anderen te beschadigen.
 • Iedereen is akkoord met de vastgestelde gedragsregels aangaande het nastreven van de positieve waarden in de jeugdsport: Panathlonverklaring. Bij ongepast grensoverschrijdend gedrag kan men zich richten tot de vertrouwenspersoon van de club (API aanspreekpunt).
 • Respect: beledigingen, racisme, bedreigingen, discriminatie horen NIET thuis in de club (API aanspreekpunt).
 • Testen bij andere clubs kan alleen maar met toestemming gebeuren. Deze toestemming wordt gegeven door de sportieve coördinator. Testen kan vanaf 15/01/2024 (en dus niet het hele seizoen door om de werking op onze club niet te verstoren).

Voorwaarden om te gaan testen:

 • Je ontvangt een schriftelijke uitnodiging van de geïnteresseerde club.
 • Je brengt de trainer op de hoogte en laat de uitnodiging ondertekenen door de sportief verantwoordelijke.
 • Maximaal 2 sessies (training/wedstrijd) per seizoen/club verspreid over maximum 2 clubs. Uitzondering hierop: uitnodigingen van eliteclubs.
 • Elke testsessie wordt gecommuniceerd en via uitnodiging ondertekend.
 • Bij voorkeur (respect naar onze club toe) hebben de eigen clubtrainingen voorrang op de testtrainingen.

Testen zonder toestemming, bij overtreden van de bovenstaande regels kan dit sportieve gevolgen hebben. Denk er ook aan dat je niet verzekerd bent tijdens de testtraining zonder toestemming. Spelers en ouders die zich niet aan de afspraken houden laten blijken dat ze onze club wensen te verlaten. Open kaart spelen is de eerlijkste manier om met elkaar om te gaan.

Praktische info – aanspreekpunten:

 • API: Kurt Martens
 • Sportieve coördinator bovenbouw (U15 – U17): Chris Torfs
 • Sportieve ondersteuning bovenbouw (U15 – U17): Marcel Vranken
 • Sportieve coördinator middenbouw (U13): Marcel Vranken
 • Sportieve coördinator middenbouw (U10 – U11 – U12): Jaro Witters
 • Sportieve coördinator onderbouw (U5 tem. U9): Andy Martens

Mailadres: tvjo@khechtelfc.be